• Tin học

    trình quản lý thông tin cá nhân ( personal information manager) [PIM]
    Explanation: Một loại chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, như Lotus Agenda chẳng hạn, dùng để lưu trữ và truy tìm các loại thông tin cá nhân khác nhau bao gồm các ghi chép, những điều cần nhớ, các tên và địa chỉ, và các hứa hẹn công tác. Khác với chương trình quản lý cơ sở dữ liệu bình thường, PIM được tối ưu hóa trong việc cất giữ và truy tìm nhiều loại thông tin về cá nhân. Bạn có thể chuyển đổi để duyệt lại từ vấn đề này sang vấn đề khác trong các ghi chép của mình, như tên người, các việc cần làm, hoặc các món tiền chi tiêu chẳng hạn. Tuy vậy, PIM chậm được chấp nhận vì khó học và vì người ta thường không có máy tính bên cạnh trong những lúc cần những thông tin đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X