• Tin học

    phát ra tiếng ping [ping]
    Explanation: Ví dụ như sử dụng chương trình ping để kiểm tra một máy tính có được nối vào mạng hay không.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X