• Tin học

    máy PC-XT [PC-XT]
    Explanation: Là một phiên bản của máy IBM PC bắt đầu ra đời năm 1983 với ổ cứng tốc độ châm. Sau đó ra tiếp các phiên bản XT/370 và XT 286.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X