• Tin học

    hiệp hội PCMCIA [PCMCIA/Personal Computer Memory Card International Association-PCMCIA]
    Explanation: Một hiệp hội thương mại quốc tế đã xây dựng các tiêu chuẩn cho các thiết bị, như môdem và các ổ đĩa cứng đặt ngoài chẳng hạn, có thể cắm dễ dàng vào các loại máy tính notebook.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X