• Tin học

    Giao thức liên kết điểm-điểm-PPP [PPP/Point-to-Point Protocol-PPP]
    Explanation: Có hai phương pháp được cộng đồng Internet chấp nhận khi đóng gói và truyền tải gói dữ liệu IP qua một chuỗi các liên kết điểm-điểm. SLIP (Serial Line Internet Protocol) là phương pháp thứ nhất, và PPP (Point-to-Point Protocol: Giao thức kết nối điểm-điểm) là phương pháp thứ hai. Trong khi SLIP là giao thức nguyên thủy, PPP vẫn chiếm ưu thế hơn bởi vì nó hoạt động chung với các giao thức khác như IPX (Internetwork Packet Exchange). PPP cung cấp các nối kết từ bộ định tuyến nầy đến bộ định tuyến kia, từ host đến bộ định tuyến, và từ host đến host. PPP được sử dụng phổ biến cho các liên kết Internet trên các đường dây quay số. Ví dụ, các người dùng tại nhà quay số đến các ISP (Internet service providers) tại địa phương của họ. Sau khi modem đã tạo ra một nối kết, một phiên PPP được thiết lập giữa hệ thống của người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X