• Tin học

    bộ nhớ chỉ đọc ra có thể chương trình hoá-PROM [PROM/́ programmable read-only memory-PROM]
    Explanation: Chi nhớ chỉ đọc ra ( ROM) được chương trình hóa tại nhà máy chế tạo, để sử dụng với một loại máy tính nhất định. Các chip ROM tiêu chuẩn đã có sự lập trình của chúng trong thiết kế nội bộ của mạch chip, do đó loại chip này rất khó cải biến. Nếu việc lập trình bị sai hoặc hãng chế tạo muốn bổ sung thêm một tính năng mới cho máy tính, thì phải thiết kế lại, và việc sản xuất chip đó sẽ đắt tiền và mất thời gian. Chip ROM có thể chương trình hóa sẽ tránh được nhược điểm này bằng cách tạo khả năng cho chip được lập trình một lần, sau đó việc lập trình này trở nên cố định. Quá trình lập trình cho chip gọi là "đốt ROM" ( burning the ROM). Nếu cần thiết cải biên chương trình thì phải thay cái khác và việc "đốt" chip ROM mới với các thông tin cải biến là rất đơn giản.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X