• Tin học

    [ ファイル位置指示子 ]

    chỉ báo vị trí tệp [file position indicator]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X