• Tin học

    [ ファイルアクセスデータ単位 ]

    đơn vị dữ liệu truy cập tệp tin [file access data unit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X