• Tin học

  [ ファイルめい ]

  tên tệp [file-name]
  Explanation: Tên tệp được gán cho một tệp khi nó được ghi trên đĩa. Mỗi tệp trên đĩa có một tên riêng, không trùng lặp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X