• Tin học

    [ ファイルめいかくちょうし ]

    phần tên tệp mở rộng [filename extension]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X