• Tin học

    [ ファイルおわりラベル ]

    nhãn kết thúc file/nhãn kết thúc tệp [end-of-file label/trailer label/EOF (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X