• Tin học

    FastSCSI [FastSCSI]
    Explanation: Là một kiểu giao diện SCSI-2 có thể truyền dữ liệu 8 bít tại một thời điểm và 10MB trên giây.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X