• Tin học

    [ フィールド分離文字 ]

    ký tự phân cách trường dữ liệu [field-separator character]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X