• Tin học

    cuối trang/chân trang [footer]
    Explanation: Trong chương trình xử lý từ hay dàn trang, đây là tài liệu tóm tắt của đầu đề tài liệu hoặc văn bản được in ở cuối trang của tài liệu đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X