• n

  dép tông thái/dép xỏ ngón

  Tin học

  mạch nhớ 2 trạng thái [bistable (trigger) circuit/flip-flop]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X