• Kỹ thuật

    [ ブリネルかたさ ]

    độ cứng brinnel [brinnel hardness]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X