• Kỹ thuật

  [ ベベル切断 ]

  sự cắt vắt cạnh [bevel cutting]
  Explanation: 板端が斜角をもつように切断すること。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X