• n

  chuông/cái chuông

  Tin học

  ký tự bell [bell (BEL)]
  Explanation: Là ký tự mã ASCII có mã là 7, được dùng để biểu thị tiếng kêu bíp.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X