• Kỹ thuật

  bễ (lò rèn) [bellows]
  hộp xếp/ống xếp/màng xếp [bellows]
  ống bễ/ống thổi [bellows]
  ống quạt (gió) [bellows]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X