• Kỹ thuật

    [ ベース幅変調 ]

    sự điều chỉnh chiều rộng cơ sở [base width modulation]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X