• Tin học

    đường cơ sở [baseline]
    Explanation: Trong in ấn, đây là mức thấp nhất mà các ký tự đạt tới (không kể phần thấp của ký tự). Ví dụ đường cơ sở của một dòng văn bản là mức thấp nhất của các chữ a và x, không kể các điểm thất nhất của chữ p và q.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X