• Tin học

    kiểm tra bêta [beta test]
    Explanation: Bước thứ hai trong quá trình kiểm định phần mềm máy tính trước khi đưa ra thị trường. B-kiểm thường được tiến hành bên ngoài phạm vi của hãng đang sản xuất phần mềm đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X