• Tin học

    chương trình dàn trang/chương trình lên trang [page layout program]
    Explanation: Trong ấn loát văn phòng, đây là một trình ứng dụng dùng để lắp ghép, sắp xếp văn bản và các đồ hình lấy từ các tệp khác nhau vào với nhau. Bạn có thể quy định chính xác vị trí, kích cỡ, thang tỷ lệ, và thay đổi các nhóm ghép của các phần tử sao cho phù hợp với thiết kế trang được biểu diễn trên màn hình. Các chương trình dàn trang như PageMaker và Ventura Publisher sẽ hiển thị một mô hình đại diện theo dạng đồ họa của trang, bao gồm cả các hướng dẫn để xác định các khu vực mà bạn có thể chen văn bản và đồ hình vào đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X