• Kỹ thuật

    dập nóng [hot press]
    Explanation: 原料粉末や中間成形体を加圧しながら燒結する方法。高強度の作製に適しているが、複雑形状品には向かない

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X