• Tin học

    danh sách nóng [hotlist]
    Explanation: Là danh sách các mục thường xuyên được truy cập, ví dụ như các trang Web trong một trình duyệt Web. Người dùng có thể chọn một mục mình muốn một cách nhanh chóng. Trong trình duyệt Web IE, đó chính là mục Favorites.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X