• Kỹ thuật

  cửa nạp liệu/cửa chất tải [hopper]
  hầm chứa [hopper]
  máng nhận [hopper]
  phễu hứng/cái phễu [hopper]
  toa xe tự đổ [hopper]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X