• Tin học

    [ ポインタだいにゅう ]

    sự gán con trỏ/phép gán con trỏ [pointer assignment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X