• n

  điểm/điểm số

  Kỹ thuật

  điểm [point]
  kim khắc [point]
  mũi [point]
  mũi kim [point]
  ổ cắm [point]
  tiếp điểm (điện ô tô) [point]

  Tin học

  chi/nhằm vào/trỏ/điểm [point (vs)]
  Explanation: Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X