• Tin học

    [ ポイントツーポイント接続 ]

    liên kết điểm-điểm [point-to-point connection]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X