• Kỹ thuật

  cái dùi [punch]
  chày đột dập/cái đột [punch]
  kìm bấm (vé tàu)/máy bám lỗ/máy đột dập [punch]
  mũi núng (tâm) [punch]
  sự đục [punch]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X