• Tin học

    [ ポート輻輳 ]

    sự tắc nghẽn ở cổng [port congestion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X