• Kỹ thuật

    manhêtô [magneto]
    Explanation: Một bộ phận phát sinh luồng điện cao thế và phân phối đến các bugi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X