• Tin học

    tài liệu chính [master document]
    Explanation: Trong xử lý từ, đây là một tài liệu chứa các lệnh báo cho chương trình in ra các tài liệu bổ sung ở các vị trí có lệnh đó. Chương trình sẽ in ra tất cả các tài liệu dường như chúng là một thể thống nhất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X