• Kinh tế

  vận đơn hàng không mẫu [MASTER AIRWAYBILL]
  Category: Vận tải hàng không [航空運送]
  Explanation: AIRWAYBILLと同じであるが、混載業者が混載貨物を取り扱う場合、混載貨物を一件の貨物として航空会社にひき渡す時に発行する運送状を特定化して言う。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X