• Kỹ thuật

    xy lanh phanh cái [master cylinder]
    Explanation: Trong On refunding value added tax to phanh dầu, ống xy lanh chứa đầy dầu trong đó áp lực dầu được tăng lên lúc đạp bàn đạp phanh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X