• n

  diêm

  n

  diêm/ngòi cháy

  n

  quẹt

  n

  quẹt diêm

  n

  thảm

  n

  trận đấu/cuộc thi đấu

  Kỹ thuật

  khấc [notch]
  khía hình V [notch]
  ngấn [notch]
  rãnh [notch]
  rãnh chữ V/cắt rãnh [notch]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X