• Kỹ thuật

  giám đốc [manager]
  người điều hành/người quản lý [manager]

  Tin học

  quản lý viên/người quản lý [manager]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X