• Kỹ thuật

  [ マルチスポット溶接機 ]

  máy hàn điểm đa cực [multiple electrode spot welding machine]
  Explanation: 多くの電極を装置したスポット溶接機。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X