• Tin học

    Đa xử lý [multiprocessing]
    Explanation: Hệ thống đa xử lý là máy tính có nhiều bộ xử lý. Hệ thống server và superserver được thiết kế để hỗ trợ nhiều bộ xử lý. Superserver bao gồm các bus tốc độ cao, vùng nhớ có dung lượng hàng chục megabyte, hệ thống RAID (redundant arrays of inexpensive), cấu trúc hệ thống cao cấp làm giảm sự tắc nghẽn, và các chức năng khác như nhiều nguồn cung cấp điện.///Có 2 phương pháp để thiếp lập hệ điều hành trên hệ thống đa xử lý.///Asymmetrical multiprocessing system (hệ thống đa xử lý không đối xứng) Trong hệ thống đa xử lý không đối xứng, mỗi bộ xử lý hoạt động độc lập và chia sẻ các nguồn tài nguyên trong hệ thống. Hệ điều hành phân bố cho các bộ xử lý các tác vụ khác nhau. Ví dụ một bộ xử lý có thể xử lý nhập/xuất và các bộ xử lý khác thực hiện các tác vụ điều hành hệ thống mạng. Hệ thống đa bộ xử lý không đối xứng không cân bằng số lượng công việc. Một bộ xử lý có thể xử lý quá nhiều công việc trong khi bộ xử lý khác lại không làm gì cả. Hệ thống đa bộ xử lý đối xứng phân bố công việc ngang bằng nhau.///Symmetrical multiprocessing system (hệ thống đa xử lý đối xứng) Với cách thiết kế nầy, tài nguyên của hệ thống như là bộ nhớ, đĩa xuất nhập được dùng chung bởi nhiều bộ xử lý trong hệ thống. Lượng công việc được phân bố ngang bằng nhau cho các bộ xử lý vì vậy sẽ không có việc một bộ xử lý xử lý quá nhiều công việc trong khi bộ xử lý khác lại không làm gì cả. Hiệu suất của hệ thống nầy tăng vì công việc được phân bố tốt hơn. Hệ điều hành có hệ thống đa bộ xử lý đối xứng khó thiết kế hơn. Hầu hết các hệ điều hành mạng, bao gồm Windows NT có hỗ trợ đa xử lý đối xứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X