• Tin học

    hộp thư [mailbox]
    Explanation: Trong lĩnh vực thư điện tử, đây là một vị trí lưu trữ dùng để giữ các thông báo đã được gửi đến địa chỉ của một cá nhân, cho đến khi người đó thâm nhập vào hệ thống. Sẽ có một thông báo trên màn hình cho người sử dụng biết rằng có thư đang đợi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X