• Kỹ thuật

  hệ đo [measurement]
  kích thước/cỡ [measurement]
  sự đo/phép đo/phương pháp đo [measurement]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X