• Tin học

    ký tự điều khiển/siêu ký tự [metacharacter]
    Explanation: Là ký tự được viết trong mã chương trình để giúp thể hiện các ký tự khác. Ví dụ như ký tự .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X