• Tin học

    [ メッセージ順序完全性 ]

    tính toàn vẹn thứ tự của thông điệp [message sequence integrity]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X