• Tin học

    [ メッセージ転送機能体 ]

    trạm truyền thông điệp [Message Transfer Agent/MTA]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X