• Tin học

    [ メッセージ流れ機密性 ]

    tính tin cậy của luồng thông điệp [message flow confidentiality]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X