• Tin học

  [ メモリかんりそうち ]

  khối quản lý bộ nhớ [Memory Management Unit/MMU]
  Explanation: Là một thiết bị phần cứng giúp ánh xạ địa chỉ bộ nhớ ảo vào địa chỉ bộ nhớ vật lý.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X