• Kỹ thuật

  kiểu mẫu [modeler]
  Explanation: 解析に必要な3次元形状の数値モデルをコンピュータ上で形成するプログラム

  Tin học

  bộ công cụ mô hình hoá [modeller]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X