• n

  mônitơ/máy nghe để kiểm tra/màn hình quan sát

  Kỹ thuật

  màn hình giám sát/màn hình kiểm tra/bộ phận theo dõi chương trình máy tính [monitor]
  người giám sát vận hành [monitor]

  Tin học

  màn hình [monitor]
  Explanation: Một thiết bị hoàn chỉnh dùng để tạo hình ảnh trên màn, bao gồm tất cả những mạch phụ trợ bên trong cần thiết. Màn hình còn được gọi là bộ hiển thị video ( VDU) hoặc ống tia cathode ( CRT).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X