• Tin học

    khối nhớ trên [UMB/upper memory block]
    Explanation: Là một khối nhớ trong vùng nhớ trên được dùng cho các trình điều khiển thiết bị và các chương trình thường trú. Khối nhớ này được quản lý bởi một chương trình quản lý bộ nhớ đặc biệt, đó là EMM386.EXE.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X