• Tin học

    [ ラウンドトリップじかん ]

    thời gian đi hết một vòng [round trip time]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X